Privacyverklaring Instituut Nieke

PRIVACYVERKLARING VAN INSTITUUT NIEKE

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Instituut Nieke verwerkt van haar klanten .

Indien je klant wordt van Instituut Nieke , of om een andere reden persoonsgegevens aan Instituut Nieke verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Instituut Nieke, Nathalie Van Bever, Achterstraat 40 9450 Haaltert, Be0772303211
De salon is bereikbaar via 0496/037765

2. Welke gegevens verwerkt Instituut Nieke en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum (indien nodig)
            b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
            c) telefoonnummer,  e-mailadres, (indien nodig)

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier (indien nodig)

e) Voor – en na foto’s

2.2       Instituut Nieke verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende            doeleinden:: 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Instituut Nieke (indien nodig) ;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

Instituut Nieke gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Instituut Nieke.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

(indien deze dienst in de toekomst bij Instituut Nieke beschikbaar is)

 

3. Bewaartermijnen

 Instituut Nieke verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Instituut Nieke passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Instituut Nieke gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. (dit ben ikzelf)

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Instituut Nieke  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  Instituut Nieke zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Instituut Nieke je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Instituut Nieke  via  0496/037765

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

 

 

 

 

 

Instagram en Facebook: Instituut Nieke

Deel deze pagina